HARDANGERVIDDA / NORSKO
Složení: Pavel, Zíďas, Milan, Honza, Vašek

Termín: 21. 9. - 8. 10. 2012 (z toho trek 15 dní)

Zdolané km: 184 pěšky / 4 autem / 50 busem

Zdolané výšk. metry: 5080 nahoru / 5610 dolu