PIRIN A RILA / BULHARSKO
Složení: Milan, Pája, Honza, Vašek, Zíďas, Ontys

Termín: 20. 9. - 6. 10. 2013 (z toho trek 13 dní)

Zdolané kilometry: 159,7